• Facebook
 • Instagram

Παρουσίαση μεθόδου μάθησης STEAM

Τι είναι το STEAM;

 Το STEΑM δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά γίνεται ιδιαίτερος λόγος περί αυτού τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πιο αποτελεσματικούς και ουσιαστικούς τρόπους για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους.

Το STEΑM δημιουργείται από τα ακρωνύμια των αγγλικών λέξεων:

 • Science (Επιστήμη),

 • Technology (Τεχνολογία),

 • Engineering (Μηχανική),

 • Arts (Τέχνες),

 • Mathematics (Μαθηματικά).

 

 H εκπαίδευση STEAM όμως είναι πολύ περισσότερο από το να κολλάει κανείς όλα αυτά τα αντικείμενα μαζί. «Είναι μια φιλοσοφία της εκπαίδευσης που αγκαλιάζει τις δεξιότητες διδασκαλίας και τα μαθήματα με τρόπο που μοιάζει με την πραγματική ζωή.»

Όλα τα προβλήματα στην παραγωγή έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Το βασικό χαρακτηριστικό του STEΑM είναι η διεπιστημονικότητά του όπου τα μαθήματα, αντί να διδάσκονται ως ανεξάρτητα αντικείμενα μάθησης, διδάσκονται ως ένα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό αντικείμενο και αυτό είναι που το αναγάγει σε μια εξαιρετική μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης.

Ένας μηχανικός, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική, τις τέχνες και την τεχνολογία για να κάνει τη δουλειά του. Τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν παραγωγική έννοια από μόνα τους, αλλά όταν συνδυάζονται επιτρέπουν στον μηχανικό να σχεδιάζει σύνθετα προϊόντα.

Το STEΑM, επομένως, δεν είναι κάτι νέο, είναι απλά ένας τρόπος κατανόησης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης μορφής μάθησης που μοιάζει με την πραγματική ζωή.

Αντί να διδάσκονται τα μαθηματικά ξεχωριστά από την φυσική, μπορούν να διδαχθούν μαζί με τρόπο που να δείχνει πώς η γνώση από τα δύο αυτά πεδία συμπληρώνει και υποστηρίζει η μια την άλλη.

Σήμερα δεν χρειαζόμαστε πλέον παιδιά να απομνημονεύουν.

Μέσω των κινητών τηλεφώνων τους μπορούν σε λίγα δευτερόλεπτα να έχουν όποια πληροφορία θέλουν.

Επομένως, η εκπαίδευση δεν αφορά πλέον την απομνημόνευση γεγονότων.

Αντ’ αυτού πρέπει να μάθουν:

 • πώς να σκέφτονται κριτικά και να αξιολογούν τις πληροφορίες καθώς και

 •  πώς να εφαρμόσουν τη γνώση, την έρευνα και τις δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων.

 

Επομένως, οι δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται με έναν εφαρμοσμένο τρόπο, ως μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, παρά με την παραδοσιακή προσέγγιση των μεμονωμένων αντικειμένων.

Το STEΑM ως μέθοδος μάθησης προωθεί τα λεγόμενα 4C:

 1. Creativity (Δημιουργικότητα),

 2. Collaboration (Συνεργασία),

 3. Critical Thinking (Κρίσιμη Σκέψη), και

 4. Communication (Επικοινωνία)

 

που αναγνωρίζονται ως βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

 

Το STEΑM προωθεί την καλλιέργεια της αγάπης για μάθηση και αυτό αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό που η εκπαίδευση μπορεί και οφείλει να δώσει στον μαθητή.

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που ακούω από δασκάλους που θα ήθελαν να ασχοληθούν με εκπαίδευση STEΑM είναι η έλλειψη πόρων.

Αυτό σημαίνει πόρους για προμήθεια νέας τεχνολογίας, καθώς και πόρους για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον τρόπο χρήσης αυτής τεχνολογίας ώστε να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης.

Ένας άλλος τομέας με τον οποίο οι δάσκαλοι βρίσκονται αντιμέτωποι είναι ότι το υπάρχον σύστημα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και τους βαθμούς και όχι σε ένα πρόγραμμα που προάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτά τα τελευταία δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα κάποιος να τα πακετάρει και να τα αξιολογήσει.

Υπάρχει βέβαια, δυστυχώς, και το γεγονός ότι μερικοί δάσκαλοι απλά δεν ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να διδάσκουν STEΑM. Προτιμούν, ίσως για δική τους ευκολία, να παραμείνουν στα ξεχωριστά αντικείμενα.

Το STEΑM, λοιπόν, ευθυγραμμίζεται πάρα πολύ με τον τρόπο που τα μυαλά των παιδιών μαθαίνουν και εργάζονται από πολύ νεαρή ηλικία.

Ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθεί η αγάπη του παιδιού για STEΑM είναι να ενθαρρυνθεί η περιέργεια τους.

Πρέπει από νεαρή ηλικία τα παιδιά να ενθαρρύνονται να ρωτούν, να εξερευνούν και να παίζουν.

Πρέπει να εντοπίζονται τα πάθη τους και να ενθαρρύνονται να τα κυνηγήσουν ακόμα κι αν αυτά αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, πράγμα απολύτως φυσιολογικό, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά.

Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο μέχρι και το γυμνάσιο, η εκπαίδευση STEΑM θα ​​βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν καινοτόμοι ενήλικες με εξαιρετικά κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Δεξιότητες που θα χρειαστούν οι μελλοντικές μας γενιές σ’ έναν κόσμο που όλο και περισσότερο κατευθύνεται από την τεχνολογία.

Γιατί η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ιδανικό εργαλείο STEΑΜ

Η εκπαιδευτική ρομποτική, όταν αντιμετωπίζεται ως εργαλείο μάθησης και όχι ως διαγωνιστικό παιχνίδι, είναι ένα αντικείμενο που προσφέρεται ιδιαίτερα για την εκπαίδευση STΕΑM γιατί διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

 • Είναι παιχνίδι: τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας.

 • Είναι διεπιστημονική: εμπεριέχει και τα 5 επιστημονικά πεδία STEAM και επί πλέον την πληροφορική.

 • Είναι συνεργατική: τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, όπως θα υποχρεωθούν να κάνουν όταν θα βγουν στην παραγωγή, καθώς οι εργασίες είναι ομαδικές.

 • Παρέχει στα παιδιά δομικό τρόπο σκέψης: απαραίτητο χαρακτηριστικό του μελλοντικού επιστήμονα, μηχανικού και τεχνίτη.

H Ακαδημία Μάθησης Παιδιών ΑΜΘ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων ετοίμασε 180 πλήρως τεκμηριωμένες ρομποτικές κατασκευές προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει στην διαδικασία εκπαίδευσης. 

Video αυτών των κατασκευών έχουν αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση.

Learningacademy.gr -Σεμινάρια Ρομποτικής