Επικοινωνία

Υπεύθυνος : Χαράλαμπος Δ. Πογαρίδης

 Παφλαγονίας 56, 65403 Καβάλα

Τηλ. +30 2510244266, Κιν. 6977595997

Get In Touch